Data: 2020ko apirilaren 3a

WEBGUNEA ERABILTZEKO ZEHAZTAPEN ETA BALDINTZAK http://kaiku.es

1.- WEBGUNEAREN TITULARTASUNA

Indarrean dagoen legediarekin bat etorriz (Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuen uztailaren 11ko 34/2002 Legea, EBko 679/2016ko Erregelamendua, baita edozein unetan aplikatu beharreko beste edozein arautegi ere), webgune honen: http://kaiku.es (aurrerantzean, Webgunea) Erabiltzaileei honakoa jakinarazten diegu:

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L, Webgunearen titularra da.

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k honako egoitza du: Mikeletegi pasealekua 55, Donosti 20009. Bere honakoa da: IFK B31684020 eta Gipuzkoako Merkataritza Erregistroko 1820. Liburukian, 43. folioan, SS-17285. orrian dago inskribaturik.

Harremanetan jartzeko helbide elektronikoa: atencionalcliente@kaiku.es / www.protecciondedatos@kaiku.es

Harremanetan jartzeko telefonoa: (+34) 943 117 000

Hemen deskribaturiko zehaztapen eta baldintzen helburua Webgunearen sarbide eta erabilera erregulatzea da, baita Erabiltzaileei haren bidez KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k eskaintzen dituen zerbitzuei buruzko informazioa ematea eta horiek erregulatzea ere.

2.- ERABILTZAILEAK

Webgune honen sarbide eta erabilerak Erabiltzaile egoera egozten du.

Webgunera sartzean, Erabiltzaileek Lege Oharra eta Pribatutasun Politika onartzen dituzte. Zehaztapen eta baldintza horiek osotasunean edo partzialki beste batzuengatik ordezkatuak izango balira, zehaztapen eta baldintza berriak onartutzat emango dira hemen adierazi bezala jardutean.

Erabiltzaileak dira Webgunearen edukien erabileraren erantzule bakarrak.

Aipatutako Zehaztapen eta Baldintzei buruzko dudarik izatekotan, Erabiltzaileak e-mail bat bidali dezake honako helbide elektronikora: atencionalcliente@kaiku.es / protecciondedatos@kaiku.es 

3.- WEBGUNEAREN ERABILERA

Webguneak KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L.-ren titulartasun edo jabegopean edo/eta  harekin lotutako sozietateen produktuak, CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L.-k edo harekin lotutako sozietateek merkaturatzen dituztenak (aurrerantzean Produktuak) erosteko aukera ematen die erabiltzaileei.

Erabiltzaileak Webgunearen erabileraren erantzukizuna hartuko du bere gain. Erantzukizun hori Produktuak edo/eta zenbait eduki erosteko beharrezkoa izan litekeen erregistrora luzatuko da. Erregistro horretan, erabiltzailea izango da egiazko eta bidezko informazioa ematearen erantzulea.

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k onustez jarduten duen arren, ez da Eduki horien kalitate, fidagarritasun, zehaztasun edo zuzentasunetik erator daitezkeen erreklamazioen erantzule izango.

Erabiltzaileak KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k Webgunearen bitartez eskaintzen dituen Edukiak era egokian erabiltzeko konpromisoa hartzen du. Jarraian, adierazpen gisa, baina mugatu gabe, erabilpen ezegokitzat hartzen diren hainbat portaera aipatuko dira: (i) eduki, iruzkin edo propaganda arrazistak, xenofoboak, pornografikoak, terrorismoaren apologia egiten dutenak edota gaztaro, haurtzaro edo giza eskubideen aurkakoak direnak hedatzea; (ii) legez kanpoko, bidegabeko edo onustearen, moralaren, ohitura onen eta/edo ordena eta segurtasun publikoaren kontrako jardueretan erortzea; (iii) KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-ren, bere hornitzaileen edota hirugarrenen sistema fisiko eta logikoetan kalteak eragitea edota sistema horiek maneiatzea. Era berean, sarean birus informatikoak edo aipatutako kalteak eragin ditzaketen beste edozein sistema fisiko edo logiko sartzea edo hedatzea; (iv) beste Erabiltzaile batzuen posta elektronikoan sartzen ahalegintzea eta, sartuz gero, horiek erabiltzea edota haietako mezuak aldatzea edo manipulatzea edo haien pribatutasun, intimitate edo beste edozein oinarrizko eskubide urratzea edo Erabiltzaileei Webgunerako sarbidea galarazten edo oztopatzen duten edozein jarduera burutzea; (v) edozein baliabide edo euskarriren bidez KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-ren edota hirugarrenen edozein eskubide urratzen duen edonolako iruzkin eta/edo edukiak sartzea, gordetzea edo hedatzea, batez ere jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak urratzen dituztenak; (vi) Webgunearen bidez eskainitako Edukiak Zehaztapen eta Baldintzek, Pribatutasun Politikak eta zerbitzu eta/edo eduki jakin bat erregulatzen duten baldintzek hitzartutakoaren aurka erabiltzea; (vii) Edukiak publizitatea egiteko edo berezko zein hirugarrenen informazioa sustatzeko, saltzeko, kontratatzeko edo hedatzeko erabiltzea, KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k aurretiaz, espresuki eta idatziz emandako baimenik gabe.

4.- JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Produktuak eta Webgunean dauden eduki guztiak KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L.-renak edo kasuan, kasu, harekin lotutako sozietateenak edo hirugarren erakundeenak edo banakoenak dira, eta jabego industrialarekin eta intelektualarekin lotutako indarrean dauden legeek babesten dituzte.

Erabiltzaileek KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k dituen Jabetza Intelektual eta Industrialeko eskubideak errespetatzeko konpromisoa hartzen dute.

Halaber, Erabiltzaileek ezin izango dute Webgunearen Edukia edo diseinua, bere osotasunean edo zati batean, erabili, hedatu, banatu, argitaratu, esportatu, ustiatu, erreproduzitu edo kopiatu KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k aurretiaz espresuki eta idatziz emandako baimenik gabe.

Erabiltzaileek KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-ri esklusiboki eta eskualdagaiki, lurralde edo denborazko mugarik gabe eta dohainik, lagatzen dizkiote Edukien bidez egindako iruzkin, kontsulta, iradokizunak etab. Webgunean, Blogean edo sozietateak aproposa deritzon baliabide edo euskarritan iradokizun edo iruzkin horiek erabiltzeko, banatzeko, esplotatzeko, esportatzeko, argitaratzeko, zabaltzeko eta erreproduzitzeko eskubideak. Halaber, horien bestelakotze, eraldatze edo aldatzea burutu dezake, Erabiltzaileen aldeko konpentsazio, kalte-ordain, ordainketa edo tarifa-ordaintze edo beste edozein motako eskubide ekonomikorik ekarri gabe.

5.- DATU PERTSONALAK BABESTEKO POLITIKA

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L.-k Webgunearen erantzule gisa, erabiltzaileei jakinarazten die Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruz indarrean dauden arau eta lege guztietako xedapenak betetzen dituela uneoro, batez ere EB 2016/679 Erregelamendua eta Datu Pertsonalen Babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, baita, edozein unetan aplikagarria den indarrean dagoen beste edozein lege ere, eta erabiltzaileen datu pertsonalak behar bezala erabiliko eta tratatuko direla bermatzen du.

Webguneko edozein formulario, blog edo Edukitan bere datuak ematean, Erabiltzaileek Datuak Babesteko Politika edo Pribatutasun Politika onartzen dute.

Merkataritza-mezuak

Aplikagarria den araudiari jarraikiz eta batez ere Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legeari eta Datu Pertsonalen Babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoari jarraikiz, KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L.-k erabiltzaileari une bakoitzean bere helbide elektronikoa tratatzeko baimena eskatuko dio xede komertzialetarako.

Erabiltzaileek edozein momentutan baliogabetu dezakete merkataritza-mezuak jasotzeko eman duten baimena haien borondatea KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-ri honako helbide elektronikoan: protecciondedatos@kaiku.es jakinaraziz.

6.- ERANTZUKIZUNAK

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L- ez da inolaz ere, honakoek sortutako kalte-galeren erantzule izango; adierazpen gisa baina mugatu gabe: Edukietan egon daitezkeen akats edo omisioak, Webgunearen edo Edukien erabilgarritasun teknikoaren, kalitatearen, fidagarritasunaren, zehaztasunaren, zabaltasunaren, egiazkotasunaren eta baliotasunaren faltak edo birusen zein malware-en igorpenak sortutakoak, hori saihesteko beharrezko neurri-teknologiko guztiak hartu dituen arren.

Erabiltzaileak Webgunearen erabileraren erantzukizuna onartzen du. Erantzukizun hori eduki jakin batzuetarako sarbidea lortzeko behar den erregistrora ere hedatzen da. Erregistro horretan Erabiltzailearen erantzukizuna izango da egiazko eta legezko informazioa ematea.

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k Erabiltzaileek Webgunean argitaratutako bere ustez ezegokiak diren iruzkin edo eduki guztiak kentzeko edo Erabiltzaileari berehala kentzea exijitzeko eskubidea izango du. Era berean, KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L edo hirugarren batek eskatuta, Zehaztapen eta Baldintza hauek betetzen ez dituzten Erabiltzaileei Webgune honetara eta/edo eskainitako Edukietara sarbidea ukatu edo kentzeko eskubidea ere izango du.

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k Zehaztapen eta Baldintza hauetan xedatutakoa urratuz erabili, hedatu, banatu, argitaratu, esportatu, ustiatu, erreproduzitu edo kopiatu diren eta Webgunearekin erlazioa duten edozein esteka, iruzkin edo eduki berehala kentzeko eskaera egiteko eskubidea izango du.

Halaber, KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k, hark edo hirugarren batek eskatuta, Zehaztapen eta Baldintza hauek urratu dituzten Erabiltzaileei aurretiko abisurik gabe Webgunera eta/edo eskainitako zerbitzuetarako sarbidea ukatu edo kentzeko eskubidea izango du.

Webgunearen Erabiltzailea izango da Zehaztapen eta Baldintza hauek urratuz KAIKU CORPORRACIÓN ALIMENTARIA, S.L eta/edo beste edozein Erabiltzaile edo hirugarreni edozein eratan sortutako kalte-galeren ardura hartuko duena.

7.- EGUNERATZE ETA ALDAKETAK

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k edozein momentutan eta aurretiko abisurik gabe Zehaztapen eta Baldintza hauek, baita Pribatutasun Politika ere, legedi berrietara egokitu edo erabaki korporatibo estrategikoengatik moldatzeko eskubidea izango du. Halaber, Webgunearen Edukiak erabili nahi dituen bakoitzean hauek kontsultatzea gomendatzen dio Erabiltzaileari.

8.- ESTEKAK

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k ez du inolako kasutan hark kudeatzen ez duen webguneetarako esteketan edo hiperesteketan dauden edukien ardurarik hartuko, ezta hiperesteka horietan edo Interneteko beste guneetan dauden material edo informazioen eskuragarritasun tekniko, kalitate, fidagarritasun, zehaztasun, zabaltasun, egiazkotasun eta baliotasunik bermatuko.

9.- APLIKA DAITEZKEEN LEGEDI ETA JURISDIKZIOAK

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L eta Erabiltzailearen arteko erlazioari indarrean dagoen Espainiako araudian ezarritakoa aplikatuko zaio eta edozein motatako eztabaida Donostia (Gipuzkoa) hiriko Auzitegietara eramango da.

10.- PRIBATUTASUN POLITIKA

Ikusi KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L.-ren Pribatutasun Politika

11. COOKIE-AK

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-ren Cookie Politika ikusi.